• jiā
 • ㄐㄧㄚ
 • 上下结构
 • 14
 • 横竖横竖折横捺撇横折撇竖折横
 • 14
 • 姓,多用男性

字的基本解释

基本字义


jiā ㄐㄧㄚˉ

 1. 善,美:~言。~宾。~言懿行。
 2. 夸奖,赞许:~奖。~许。~勉。
 3. 吉庆,幸福:~祥。~偶。
 4. 欢乐:~会。
 5. 姓。

字的详细解释

详细字义


jiā

〈形〉

(1) (形声。从壴( zhù),加声。本义:善,美)

(2) 同本义

嘉,美也。——《说文》

嘉,善也。——《尔雅》

孚于嘉。——《易·随》

嘉靖殷邦。——《书·无逸》

以嘉视亲万民。——《周礼·大宗伯》

以嘉石平罢民。—《周礼·大司寇》。注:“文石也。”

稻曰嘉蔬。——《礼记·曲礼》

尔有嘉谟嘉猷。——《礼记·坊记》

其新孔嘉,其旧如之何?——《诗·豳风·东山》

(3) 又如:嘉羞(美味的食品);嘉况(丰厚的赏赐);嘉言(善美的言辞);嘉祉(美善幸福)

(4) 幸福;吉祥

蒙获嘉瑞,赐兹祉福。——《汉书·宣帝纪》

(5) 又如:嘉祥(吉兆);嘉娱(幸福快乐);嘉气(瑞气);嘉福(幸福美好);嘉祯(嘉贞。吉祥的征兆)

(6) 乐;欢娱

以嘉魂魂。——《礼记·礼运》。注:“乐也。”

(7) 又如:嘉庆(值得庆贺的吉祥事);嘉虞(欢乐);嘉慰(欣慰);嘉容(喜悦的神色)

词性变化

jiā

〈动〉

(1) 赞美,称道、颂扬事物的美好

嘉吾子之赐。——《国语·晋语》

武帝嘉其义。——《汉书·李广苏建传》

嘉其能行古道。——唐· 韩愈《师说》

上大嘉悦。——《聊斋志异·促织》

(2) 又如:嘉纳(赞许并采纳);嘉贶(奖赏);嘉与(奖励厚待)

jiā

〈名〉

(1) 古代五礼之一。包括冠、婚、贺庆、飨、宴等的礼仪 。如:嘉礼(嘉事。古代五礼)

吉、凶、军、宾、嘉

(2) 之一。(指饮食、婚冠、宾射、飨宴、贺庆等礼)

常用词组


嘉宾、嘉禾舞、嘉惠、嘉奖、嘉陵江、嘉勉、嘉耦、嘉尚、嘉玩、嘉慰、嘉许、嘉峪关

字的《康熙字典》

【唐韻】古牙切【集韻】【韻會】【正韻】居牙切,𠀤音加。【爾雅·釋詁】嘉,美也。【書·大禹謨】嘉乃丕績。【易·乾卦】亨者,嘉之會也。【周禮·春官·大宗伯】以嘉禮親萬民。【註】嘉,善也。【左傳·襄四年】鹿鳴君所以嘉寡君也,敢不拜嘉。【楚語】百嘉備舍。

又【周禮·秋官·大司宼】以嘉石,平罷民。【註】嘉石,文石也,樹之外朝,欲使罷民思其文理以攺悔。

又【前漢·律歷志】準繩嘉量。【註】張晏曰:準水平,量知多少,故曰嘉。

又【爾雅·釋詁】樂也。【禮·禮運】交獻以嘉魂魄。【註】嘉,樂也。

又或作假。【詩·大雅】假樂君子。【註】假,嘉也。【禮·中庸】作嘉。

又【史記·秦始皇紀】更名臘曰嘉平。

又縣名。【前漢·地理志】河內郡,獲嘉縣。

又【韻會】州名。漢屬犍爲郡,周置嘉州,宋攺嘉興府。

又姓。【左傳】周大夫嘉父。

又【韻會】魚名,嘉魚,出丙穴。

又【集韻】或作佳。詳佳字註。

又【集韻】亥駕切【正韻】胡駕切,𠀤音暇。【集韻】美也。或作假。

又叶居何切【詩·豳風】其新孔嘉,其舊如之何。

又【小雅】物其多矣,維其嘉矣。【後漢·趙岐傳】漢有逸人,姓趙名嘉,有志無時,命也奈何。