• jǐn
  • ㄐㄧㄣˇ
  • 左右结构
  • 13
  • 撇横横横折撇竖折横横竖折竖
  • 16
  • 非姓氏

字的基本解释

基本字义


jǐn ㄐㄧㄣˇ

  1. 有彩色花纹的丝织品:~旗。~屏。~标。~绣(精美鲜艳的纺织品,喻美丽或美好,如“~~山河”、“~~前程)”。~上添花。
  2. 鲜明美丽:~霞。~缎。~笺。~鸡(鸟,形状和雉相似,雄的头上有金色的冠毛,颈橙黄色,背暗绿色,杂有紫色,尾长,雌的羽毛暗褐色。饲养供玩赏)。

字的详细解释

详细字义


jǐn

〈名〉

(1) (形声。从帛,金声。本义:有彩色花纹的丝织品)

(2) 同本义

锦,襄邑织文。——《说文》。 朱骏声按,染丝织成文章也。 汉襄邑县贡织文。”

皆奉玉锦束请觌。——《仪礼·聘礼》。注:“玉锦,锦之文纤缛者也。”

衣锦尚絅。——《礼记·中庸》

锦衣狐裘。——《诗·秦风·终南》

(3) 又如:锦囊(锦制的袋子);锦衾(锦制的大被);锦帆(锦制的帆);锦覆(以织锦遮掩羞丑,喻作美言庇护)

(4) 古指锦袍 。如:锦襕衣(华美的袈裟);锦衣纨绔(指华美服装,也指豪华生活)

(5) 旧时书信中的敬词 。如:锦念;锦注(书信用语。敬称对方的关注。也称锦念);锦郎(书轴的别名);锦素(书信)

词性变化

jǐn

〈形〉

(1) 比喻鲜艳华美的

沙鸥翔集,锦鳞游泳。——范仲淹《岳阳楼记》

(2) 又如:锦文(鲜明华丽的花纹);锦石(有色彩花纹的石头);锦瑟(装饰华丽的瑟);锦币(鲜丽的彩帛)

(3) 在锦上绣花的 。如:锦字

常用词组


锦标、锦标赛、锦缎、锦鸡、锦纶、锦囊妙计、锦披、锦旗、锦上添花、锦西、锦绣、锦绣河山、锦衣卫、锦衣玉食、锦州

字的《康熙字典》

【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤居飮切,音𥖜。【說文】襄色織文也。从帛金聲。【徐曰】襄,雜色也。漢魏郡有縣,能織錦綺,因名襄邑。【釋名】錦,金也。作之用功重,其價如金,故字从金帛。【詩·衞風】衣錦褧衣。【傳】錦,文衣也。【左傳·襄三十一年】子有美錦,不使人學製焉。【拾遺記】員嶠山有冰蠶,霜覆之,然後成繭。其色五采,後代效之,染五色絲,織以爲錦。

又【五代史·吳越世家】臨安有大樹,錢鏐幼時戲於此,及貴歸,衣以錦,號其樹曰衣錦將軍。

又【南窗紀談】中散大夫,舊說謂之十樣錦。受命之初,不俟恩赦,便許封贈父母,一也。妻封郡君,二也。不隔郊奏薦,三也。奏子爲職官,四也。乗馬許行馳道,五也。馬鞍上施紫絲座,六也。馬前執破木板,七也。宴殿用金器具朶殿上,八也。許上遺表,九也。國史立傳,十也。

又姓。漢郞中令錦被。

又貝錦,蟲名。【詩·小雅】萋兮菲兮,成是貝錦。【註】水中介蟲,文似錦。

又水名。【前漢·司馬相如傳】漢宮有水錦,水有鴛。

又【廣輿記】成都府城南有錦江,一名汶江,織錦濯此則鮮麗,其地曰錦里,其城曰錦官城。